ПРАВИЛА надання послуг абонентам

Шановні абоненти ! До Вашої уваги пам’ятка-витяг з ПРАВИЛ надання та отримання телекомунікаційних послуг:

8. Оператори, провайдери забезпечують роботу телекомунікаційних мереж та доступ споживачів до них цілодобово сім днів на тиждень.
Тимчасове обмеження операторами, провайдерами роботи телекомунікаційних мереж допускається в порядку, встановленому відповідно до законодавства, у разі виникнення надзвичайної ситуації, введення надзвичайного чи воєнного стану, проведення ремонту, технічного обслуговування та модернізації телекомунікаційних мереж.

Права, обов’язки та відповідальність споживачів
35. Споживачі під час замовлення та/або отримання послуг мають право на:
27) несплату абонентної плати за весь час пошкодження телекомунікаційних мереж та технічних засобів, що призвело до скорочення переліку послуг у разі порушення оператором, провайдером граничних строків усунення пошкодження та виникло не з вини споживачів, з дати реєстрації оператором, провайдером відповідної заяви (усної чи письмової);

Права, обов’язки та відповідальність операторів, провайдерів
39. Оператори, провайдери зобов’язані:
9) надавати послуги за встановленими значеннями показників якості відповідно до нормативних документів у сфері телекомунікацій, договору, умов надання послуг з додержанням вимог цих Правил та інших актів законодавства;
17) у разі надання послуги з доступу до Інтернету: забезпечити споживачам швидкість передавання та приймання даних, визначену договором;
26) усувати пошкодження телекомунікаційної мережі та відновлювати доступ до послуг згідно з встановленими значеннями показників якості в строки, визначені Адміністрацією Держспецзв’язку;

40. За ненадання або неналежне надання послуг оператор, провайдер несе перед споживачем відповідальність, в тому числі майнову, відповідно до закону та договору.
У разі неусунення пошкодження телекомунікаційної мережі, яке унеможливило доступ абонента до послуги або знизило до неприпустимих значень показники якості послуг, понад одну добу із зафіксованого моменту подання абонентом відповідної заяви абонентна плата не нараховується за весь період пошкодження, а понад п’ять діб - оператор, провайдер несе відповідальність згідно із Законом України “Про телекомунікації”.
Витрати, пов’язані з усуненням пошкодження кінцевого обладнання абонента, що сталося з вини оператора, провайдера, здійснюються оператором, провайдером відповідно до законодавства.
Питання щодо відшкодування завданих споживачеві фактичних збитків, моральної шкоди, втраченої ним вигоди через неналежне виконання оператором, провайдером обов’язків, передбачених законодавством та договором, вирішуються в судовому порядку.

41. Оператор, провайдер не несе відповідальності перед споживачем за ненадання або неналежне надання послуг у разі:
1) використання споживачем кінцевого обладнання, яке не відповідає вимогам законодавства, є несумісним з мережею оператора, або порушення вимог інструкції виробника з використання кінцевого обладнання;
2) несанкціонованого втручання у роботу телекомунікаційних мереж, пошкодження абонентської проводки або лінії, викрадення телекомунікаційного обладнання чи пошкодження зловмисниками лінійних та станційних споруд;
3) дії непереборної сили (землетрус, повінь, ураган тощо);
4) вини споживача в інших випадках, встановлених законом.
Оператор, провайдер не несе відповідальності за зміст інформації, що передається телекомунікаційними мережами, технічними засобами телекомунікацій.

Повний текст ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 11 квітня 2012 р. № 295 “Про затвердження Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг” з актуальними змінами Ви можете знайти за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/

УВАГА! Просимо при здійсненні розрахунків на користь ТОВ “ПОІНТ” та ФОП Леваненко О.В. використовувати міжнародний номер банківського рахунку.
Товариство з обмеженою відповідальністю “ПОІНТ” Код ЄДРПОУ/ДРФО 13636320
п/р UA253133990000026007060729413 в Запорізькому РВ АТ КБ “ПРИВАТБАНК”, МФО 313399
Фізична особа підприємець Леваненко Олексій Володимирович
Код приватного підприємця 2391907056
п/р UA443133990000026001060317122 в Запорізькому РВ АТ КБ “ПРИВАТБАНК”, МФО 313399